ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА
НА ПОД МЕТЛИТЕ ООД
Последвай профила ни в Инстаграм и можеш да спечелиш :
3бр. ваучери х 100лв.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

І. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
Настоящият документ съдържа правилата за провеждане и участие в игра с награди /наричана подолу за краткост „Играта”/, организирана от „Под метлите” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. Академик Йордан Трифонов 8, офис 42 /наричано за краткост „Организатора”/.
ІІ. ДЕФИНИЦИЯ НА ИГРАТА
2.1. Играта се състои в съвкупност от: условия за участие, зададени от Организатора, изпълнението на които, предоставя възможност на участниците да спечелят една от обявените награди; действията на участниците в изпълнение на условията; определянена печелившите участници от Организатора, което се извършва на случаен принцип.
2.2. Играта не е и не може да бъде квалифицирана като„хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал.1 – в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото ида било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта.
2.3. Участието в Играта е напълно доброволно.
ІІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
3.1. Право на участие в Играта имат само физически лица, навършили 18-годишна възраст, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение, имат настоящ адрес в страната, запознали са се и приемат настоящите правила за участие в Играта, публикувани в уеб-страницата на Организатора – www.podmetlite.eu
3.2. Служителите на Организатора /включително лицата, свързани с организирането или провеждането на Играта, нямат право да участват в Играта.
ІV. ПЕРИОД НА ИГРАТА
4.1. Играта започва на 10.03.2021 и продължава до  22.03.2021.
V. НАГРАДИ
5.1. Организаторът предоставя следните награди в Играта:
📌 3 ваучера по 100 лв. за консумация в Механа “Под метлите”.
5.2. Наградите се разпределят от Организатора на случаен принцип сред участниците чрез специализиран софтуер за случайно разпределение.
5.3. В играта се допуска участие с до 5 коментара;
5.4. НЕ се допуска размяна на наградата, срещу нейния паричен еквивалент.
VІ. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА
6.1.GIVEAWAY!🤩🤩🤩
Празниците отминават, подаръците тепърва идват!
Участвай и може да спечелиш един от 3 ваучера за вечеря в механа ‘‘ Под метлите‘‘ на стойност 100 лв.
Ето и как може да го направиш👇👇👇
1.Харесай снимката и последвай @podmetlite.eu
2. Отбележи в коментар любим човек, с когото ще споделиш вечерята
3.Сподели поста на стори за повече късмет
🎈🎈🎈🍀🍀🍀
Успех на всички ❤️
Победителите ще изтеглим на лотариен принцип на 22.03.2021 г. и ще ги обявим на Story❤️

6.2. КАК КЛИЕНТЪТ РАЗБИРА ДАЛИ Е СПЕЧЕЛИЛ:
1. След изтеглянето на победителят в играта със специален софтуер за игри в платформата “инстаграм”, победителят ще бъде публикуван във видео- стори на страницата на Организатора. Допълнително, ще бъде добавен под самият пост.
2. Публикуването му ще става с проверка на изпълнение на условията на играта.При непълно спазване – ще бъде изтеглен друг победител.
3. При невъзможност за свързване с победителя до 3 календарни дни – ще изтеглим нов победител;

•  Наградите не могат да бъдат осребрявани.
6.3. Играта е организирана само в Инстаграм. Във фейсбук страницата на Организатора ще бъде публикуван директен линк към играта, но “реакцията” или коментирането му във Фейсбук, няма да се счита за участие.

Настоящите условия ще бъдат публично достъпни през целия период на Играта на уеб-страница на Организатора: www.podmetlite.eu/игри
За възникнали въпроси във връзка с условията на Играта, моля пишете ни на marketing@podmetlite.eu