Отморете в градината ни, насред пищна зеленина, под навес от шарени метли.